Akceptowane pliki


Dostosujemy się do Twoich możliwości

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapytaj naszego doradcę handlowego. Możesz też wysłać mail na drukarnia@mitko.pl.

AI - do wersji CS6, czcionki zamienione na krzywe, plik w przestrzeni kolorystycznej CMYK.

PDF - do wersji 1.3, czcionki zamienione na krzywe, bitmapy jak w przypadku TIFFa.

TIFF, PSD (Photoshop CS5) - do druku 100 dpi w skali 1:1 na warstwach. Zdjęcia powinny być w przestrzeni kolorystycznej CMYK (nie RGB!).

COREL nadaje się do zapisywania projektów wektorowych. Napisy, litery prosimy zamienić do nas na krzywe. Zalecamy, aby do każdego pliku CDR dokładać poglądowy JPG, który zawiera tę samą treść, a służy tylko do wizualnej weryfikacji CDR-a.

Do weryfikacji projektu służy aneks. Jest to niewielki pliki PDF (czasami JPG), który przedstawia sposób umieszczenia wydruków na produkcie.

Uwagi dla niegrafików


CMYK to podstawa

Kolorystyka projektów widoczna na monitorze lub wydruku z drukarki biurkowej nie odzwierciedla rzeczywistych barw, dlatego pliki do druku powinny być zapisane w przestrzeni kolorystycznej CMYK. W przypadku użycia kolorów z palety Pantone zostaną one przekonwertowane do najbliższego odpowiadającego im barwą CMYKa.

Użycie przestrzeni kolorystycznej RGB niesie z sobą ryzyko niedokładnego odwzorowania barw.

W przypadku skomplikowanych projektów graficznych możemy wykonać próbny wydruk wielkości A4. Proof wydrukujemy i wyślemy nieodpłatnie, jednak wiąże się to z kilkudniowym wydłużeniem terminu realizacji zamówienia.

Pamiętaj, że tylko sublimacja Mitko gwarantuje najlepsze nasycenie i głębię kolorów! Drukując solwentem, zgadzasz się na gorszą jakość druku. Ma to szczególne znaczenie, jeśli zależy Ci na wiernym odwzorowaniu barw.

Ogólne warunki współpracy


Jasne zasady

MITKO Sp. z o.o. (drukarnia) nie ponosi winy ani odpowiedzialności za opóźnienia produkcyjne wynikające ze zmian jakich dokonuje klient po przyjęciu zamówienia do realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane telefonicznie, muszą zostać zgłoszone do drukarni również w formie pisemnej.

Materiały oraz płyty CD, dostarczone przez zleceniodawcę pozostają własnością drukarni. Mogą zostać zwrócone wyłącznie w przypadku pisemnej prośby zleceniodawcy złożonej przy zamówieniu ? w terminie do 7 dni od daty realizacji zamówienia. Po upływie w/w okresu drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za przekazane materiały. Przekazane przez kontrahentów pliki nie są objęte archiwizacją w MITKO Sp. z o.o.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość przygotowanych plików oraz błędy literowe bądź kolorystyczne w nich zawarte. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie plików i dostarczenie ich w bezbłędnej formie. Wszelkie ingerencje w pliki związane z nieprawidłowym ich przygotowaniem będą się wiązały z dodatkowymi opłatami według stawki za godzinę pracy grafika drukarni, o czym powiadomimy przed faktem w formie pisemnej.

W przypadku konieczności wykonania wydruków próbnych ich koszt zostanie doliczony do wartości faktury.

Niedostarczenie wzorca kolorystycznego do zlecenia, skutkuje drukiem z przygotowanego pliku. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za odwzorowanie wydrukowanego koloru.

Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć drukarnię ze wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich za naruszenie ich praw. Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć drukarnię od odpowiedzialności za treść zawartą w drukach.

Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie produktów wykonanych przez drukarnię w materiałach reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych drukarni.

Ewentualne reklamacje co do jakości produktów powinny być składane pisemnie (e-mail) do rozpatrzenia w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia odbioru. W takim przypadku Zleceniodawca ma obowiązek dostarczenia reklamowanego produktu do drukarni.